VII Certamen literari de Cartes de la Diàspora

 

VII Certamen literari de Cartes de la Diàspora

Bases del certamen:

 1. Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua basca en qualsevol de les seues variants., ser inèdites i no haver estat guardonades en cap altre certamen literari.
 2. L’extensió màxima de les cartes serà de dos (2) fulls amb espai interlineat d’1,5, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara. El gènere literari ha de ser l’epistolar i el tema lliure.
 3. El concurs s’organitza en dues categories:

A – Persones que es troben en procés d’aprenentatge de la llengua basca.

B – Persones euskalduns que es comuniquen amb normalitat amb l’èuscar.

 1. Les obres s’enviaran per correu electrònic i han de portar un títol o un lema, així com la categoria a la qual s’opta, nom i cognom, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a i adreça electrònica.
 2. Les obres s’adreçaran a l’adreça: gurelehiaketak@gmail.com indicant en l’assumpte “Certamen Literari de Cartes de la Diàspora”. Les obres es poden presentar també per correu postal i personalment en: Euskal Etxea València, Carrer del Peu de la Creu, 8, 46001 València.  El termini de presentació es tancarà el 24 de gener de 2020.
 3. El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de la cultura basca a València i pels representants de Euskal Etxea València.
 4. El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues categories pot ser declarat desert. L’organització del Certamen es reserva el dret de publicar els treballs que es presenten al Certamen.
 5. L’import del premi serà una selecció de llibres i materials audiovisuals en èuscar per a cada una de les dues modalitats.
 6. El lliurament de premis es farà durant una gala sopar literari que, posterior al veredicte del jurat, es celebrarà el dia 31 de gener a l’Euskal Etxea.
 7. El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.
 8. Els treballs no premiats seran destruïts. La carta guanyadora passarà a ser propietat de la comissió organitzadora del certamen.